Enter your keyword

HOMEOPATIE JE CELOSTNÍ SMĚR TERAPIE S VÍCE NEŽ 200LETOU TRADICÍ, VLASTNÍ FILOZOFIÍ A INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM HOMEOPATA KE KLIENTOVI. TĚŽIŠTĚM HOMEOPATIE JE ŘEŠENÍ CHRONICKÝCH POTÍŽÍ, KTERÉ ŘEŠÍ SYSTEMATICKY VČETNĚ JEJICH PSYCHICKÝCH PŘÍČIN.

Informace o nové webové doméně

Pozvánka na Valnou hromadu ČKKH a náhradní Valnou hromadu ČKKH

Výbor ČKKH vás tímto zve na valnou hromadu  

Doplňkové přednášky na LŠ 2024

Zveme všechny příznivce z řad široké veřejnosti na doplňkové přednášky konané v rámci Letní školy 2024

ČESKÁ KOMORA KLASICKÉ HOMEOPATIE

Je nezávislá a nezisková profesní organizace, jejímž cílem je stanovit a udržovat normy pro praktikování klasické homeopatie, vést rejstřík registrovaných homeopatů, zajišťovat jejich další vzdělávání a informovat veřejnost o možnostech homeopatické léčby a principech homeopatického poradenství.

Česká komora klasické homeopatie byla dne 25. 5. 2001 na výročním zasedání Evropské rady pro klasickou homeopatii (dnes Evropská centrální rada homeopatů, ECCH) ve švýcarském St. Galenu jednohlasně přijata za řádného člena ECCH. Stali jsme se tak první homeopatickou společností ze zemí bývalého východního bloku, která splnila požadovaná kritéria a která se bude podílet na řízení rady ECCH. Tuto událost chápeme jako ocenění naší snahy o prosazování náročných požadavků na naše členy a budeme se nadále zasazovat o zavedení norem evropské nelékařské homeopatie v naší zemi.

Klasická homeopatie hledá příčiny všech potíží člověka a vždy se zabývá celým člověkem. Považuje člověka za duchovní bytost v prostoru a čase. Nekonkuruje alopatické medicíně ani jiným směrům v homeopatii. Nabízí pouze jinou možnost přístupu k potížím těm, kteří ji hledají. Klasická homeopatie se věnuje primárně chronickým onemocněním. Tam, kde jde akutně o život (například v případě úrazu, náhlé příhody, či jiného akutního onemocnění) je na místě alopatická léčba s apelem na nejvyšší mravní hodnoty života vůbec. Klasická homeopatie se nesnaží potlačit nemoc. Pomáhá řešit její příčinu, respektive změnit způsob života, který k ní vedl. Sami jsme odpovědni za svůj život, sami si většinou přivoláváme své nemoci nebo je získáváme jako dědictví po předcích a je jen na nás, zda se chceme změnit a tím i léčit. Není to lehké rozhodnutí, protože předpokládá určitou míru duchovní vyspělosti , což je schopnost nalézat a vidět své minulé prohřešky a nesprávné vzorce chování. Proto je klasická homeopatie zařazována mezi holistické způsoby léčby.

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena