Enter your keyword

Letní škola 2010

Tato letní škola byla svými tematickými okruhy zaměřena na prohlubování znalosti homeopatie z pohledu České školy klasické homeopatie a k obohacení pohledu o jiné přístupy léčby v homeopatii i mimo ni. Byl zde kladen důraz na využitelnost poznatků jiných terapeutických směrů pro naši homeopatickou praxi. Časový plán letní školy byl podobný jako v minulých letech. Celý cyklus přednášek byl zahájen v neděli odpoledne a trval až do čtvrtka dopoledne. V průběhu celého cyklu se vystřídala řada přednášejících s velmi zajímavými tématy z oblasti homeopatie, čínské medicíny a regresní terapie.

Jako první přednášející zde vystoupil v průběhu několika dnů Mgr. Pavel Opelka, který je ředitelem České školy klasické homeopatie. Je tvůrcem velmi nadějného přístupu k homeopatii v oblasti teorie a praxe, zkušeným homeopatem a učitelem. Tématem jeho přednášek byl homeopatický pohled na léčbu stresu, atopického ekzému a kazivosti zubů. Načrtl zde linie mapující průběh stádií jednotlivých onemocnění jak v oblasti fyzické, tak v oblasti mentální a navrhl postupy léčby vycházející z principů Opelkovy metody postklasické homeopatie, která pracuje s naukou o homeopatických vrstvách a s časoprostorovou mapou, a z holistického realismu. Všechny jeho přednášky byly velkým přínosem využitelným pro vlastní homeopatickou praxi.

Dalším přednášejícím byl MUDr. Ladislav Fiala, který je v současné době předsedou České lékařské homeopatické společnosti. Zaměřil se na hadí léky a jejich zvláštnosti, jednoduše řečeno na poznatky o obyvatelích hadí říše a jejich specifické vlastnosti. Jeho přednáška byla velmi zajímavá, vytyčil zde hlavní symptomy a charakteristiky jednotlivých hadích léků.

Jiný úhel pohledu na léčbu nemoci nám ve své přednášce přinesl MVDr. Jiří Bednář, který je zkušeným praktikem tradiční čínské medicíny a v současné době působí v Centru zdraví a harmonie ve Zlatém klíčku v Brně. Zabýval se vztahy a reflexními zónami mezi jednotlivými orgány. Tradiční čínská medicína patří k nejstarším a nejrozšířenějším diagnosticko-léčebným systémům na světě. Nemoc nevidí izolovaně, ale pohlíží na ni v kontextu se stavem celého organismu. Rysem tradiční čínské medicíny je skutečnost, že se terapeut snaží svým postupem dovést organismus do stavu harmonie. Vychází tak z filozofických základů tradiční čínské medicíny, z učení o jin a jang. Jin a jang jsou dva aspekty každé věci v našem vesmíru, ať už se jedná o tělo, emoce, vztahy, přírodu atd. Jin a jang mají neustále tendenci převážit jeden nad druhým, ale zároveň nedokážou jeden bez druhého existovat. Posledním přednáškovým tématem byla regresní terapie.

Ing. Patrik Balint je jedením z nejzkušenějších terapeutů a lektorů regresní terapie na Slovensku. Ve své přednášce se zaměřil na teorii psychiky a její návaznost na homeopatii, na teorii a praxi regresní terapie a filozofické aspekty v procesu regresní terapie. Konečná fáze fyla věnována práci s dětmi a případy, kde chybí jakákoliv vitalita. V terapii je využito toho, že naše paměť obsahuje naprosto dokonalý, souvislý a kompletní záznam o celé naší existenci. Všichni máme v paměti uloženy záznamy událostí jak příjemných, tak i traumatizujících. Tyto traumatizující události pak podstatným způsobem ovlivňují náš život a to většinou na nevědomé úrovni. Cílem terapie je odstranit negativní vlivy traumatizujících zážitků, které se v průběhu našeho života vyskytly a které v nás zanechaly své stopy.

Celá letní škola se myslím velmi vydařila a poděkování za její přípravu a realizaci patří členům výboru a příznivcům homeopatie, kteří se na celé organizaci podíleli.

Zuzana Götthansová

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena