Enter your keyword

Letní škola 2012

Ve dnech 30. 6. – 4. 7.2012 se konal v Boskovicích další ročník Letní školy pořádaný Českou komorou klasické homeopatie. Všechna témata byla zaměřena na rozvoj lidského mozku a rozvoj osobnosti.

Přednáškový cyklus Mgr. Pavla Opelky byl tématicky zaměřen na “ Vývoj mozku a bloky inteligence z pohledu homeopatie“. Díky Opelkově metodě postklasické homeopatii lze „vyladit“ zablokovaný mozek v určitých jednotlivostech i v celku do stavu, kdy se lidský mozek chová holisticky. Holismus vidí člověka v jednotě s prostředím, ve kterém žije. Člověk je součástí tohoto prostředí a v interakci s ním realizuje své potřeby. To znamená, že člověk vstupuje se svým prostředím do vztahu, ve kterém se on a prostředí vzájemně ovlivňují a mění, cílem této interakce je udržování rovnováhy a růst, protože jen vyvážený systém může podávat výkon. Opelkova metoda postklasická homeopatie si všímá těch oblastí celku, které jsou nerozvinuté, narušené patologií a zabývá se analýzou negativních jevů. Mgr. Pavel Opelka se ve svých přednáškách zabýval léčením neholistického mozku. Tato porucha přináší neschopnost analyzovat sám sebe a pracovat na sobě. Na základě nauky o homeopatických vrstvách a časopropstorové mapy zde přesně popsal a načrtl línii tohoto onemocnění, která prochází celým systémem a uvolňuje ho. Dalším tématem jeho přednášky byla sociální inteligence. Tato inteligence se rozvinula nejpozději, je vývojově nejmladší a proto je u lidí nejméně rozvinuta. Kromě jiného sem patří například neschopnost hovoru a dialogu. Na fyzické úrovni se může projevit jako senilita a odmítání přítomnosti a budoucnosti. Dalším a posledním tématem prezentovaným Mgr. Pavlem Opelkou byl rozvoj mozkového centra pro přesnost myšlení „ matematická inteligence“. Je li tato poškozena, je narušena i orientace v čase a prostoru. Vše může vzniknout už v dětství. Příčinou bývá problematická komunikace s rodiči, chybí zde pevný řád a systém. Dítě má nejednoznačnou výchovu „ podle nálady“ rodiče.Všechna přednášená témata byla přesně popsána líniemi homeopatických léků, které uvádějí celý systém do vyváženého stavu.

Přednáška paní Olgy Šeré měla název: „Jste laskavě zváni do dimenze tady a teď“. V úvodu nás seznámila s Gestalt psychologii – humanisticko-existencionalní psychologií, která vychází z bioenergetiky, fenomenologie, holismu a zen-buddhismu. Gestalt terapie je humanistický, prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Osoby jsou představovány jako otevřené systémy provázané se svým okolím. Jeho prvním principem je “ tady a teď“. Je to vlastně jediné „dogma“, které Gestalt terapie má. Její další principy se podřizují realitě, v níž se terapeut a jeho klient právě nacházejí. Cílem je u osob dosáhnout sjednocení těla, pocitů a rozumu. Vyrovnanost osobnosti nastává, když vnější projevy (vědomí – vyjadřování, chování, vzhled, činy) souhlasí s vnitřními pocity (podvědomí – emoce, pohnutky, pudy). Co si neuvědomuji, není moje a nemohu s tím zacházet. Naopak to, co si uvědomím, mi nabízí možnost být bohatší, celistvější, zdravější. Osobní zkušenost je předpokladem i prostředkem osobní změny. Gestahlt psychologie vidí člověka v jednotě s prostředím, ve kterém žije. Člověk je součástí tohoto prostředí a v interakci s ním realizuje své potřeby. To znamená, že člověk vstupuje se svým prostředím do vztahu, ve kterém se on a prostředí vzájemně ovlivňují a mění, přičemž cílem této interakce je udržování rovnováhy a růst. Často využívá kreativní techniky (práce s tělem, hlasem, psaním, kreslením…) a nabízí novou zkušenost, nové poznání a zárodek osobní změny. Je ale pouze na klientovi samotném, zda a jak tuto šanci využije.

Zuzana Götthansová

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena