Enter your keyword

Odborný profil

Česká komora klasické homeopatie vznikla roce 1992 nejprve jako nadace zabývající se podporou homeopatie v celé ČR. Do té doby u nás homeopatie nebyla vůbec známá, protože komunistický režim předchozích let její existenci zcela potlačil.

Od roku 1992 do roku 1995 probíhala veškerá činnost České komory klasické homeopatie ve spolupráci s The London College of Classical Homeopathy. V roce 1992 byl otevřen oficiální dvouletý kurz klasické homeopatie, který zahájil historicky první systematickou výuku klasické homeopatie v ČR i v zemích bývalého postkomunistického režimu. Kurzu se zúčastnilo cca 90 studentů. Byl přístupný všem zájemcům z řad lékařů, veterinářů, farmaceutů, pracovníků ve zdravotnictví, léčitelů, nelékařů i laiků. Tuto zásadu ctíme dodnes. Do roku 1995 jsme otevřeli ještě další dva dvouleté kurzy pro cca 80 studentů v Brně a v Praze, na kterých vyučovali lektoři z Velké Británie. Kurzy probíhaly vždy jeden víkend v měsíci (Pá – Ne) v délce cca 22 hodin za víkend. Studenti tedy za dva roky studia více absolvovali více než 400 hod. přednášek z materie mediky, homepatické filosofie, odebírání živých případů před publikem a práce s videem. Kromě toho jsme pořádali každý rok letní a zimní školy v přírodě v rozsahu jednoho týdne, kde mohli studenti prohlubovat svoje teoretické znalosti a především získávat praxi při odebírání a rozboru případů v malých skupinkách – supervizí pod dohledem zkušených lektorů z Velké Británie. Během této doby v ČR každý jeden rok trvale bydlel lektor z Velké Británie, se kterým jsme pořádali společná skupinová setkání v období mezi víkendovými semináři.

Celá naše počáteční činnost vyvrcholila v r. 1994 uspořádáním prvního mezinárodního homeopatického kongresu v ČR i v zemích bývalého postkomunistického režimu. Přednášelo na něm 7 předních homeopatů z Indie, Velké Británie, Nizozemí a BRD a zúčastnilo se ho cca 160 homeopatů z ČR, SR, Maďarska, Bulharska a Rumunska.

Od roku 1995 pokračovala v pořádání dvouletých kurzů Česká komora klasické homeopatie. Převzala styl, program a odbornou náplň tak, jak jsme se ji naučili od lektorů z LCCH a postupně je rozvíjíme o nové poznatky. Na kurzech přednášeli čeští lektoři, které postupně LCCH vyškolila a kteří získali mezinárodní diplom z klasické homeopatie. Jádro tvořilo cca 10 českých lektorů, kteří se drželi podrobného plánu a rozpisu výuky.

Od roku 1998 se začala Česká komora klasické homeopatie systematicky zabývat nejen výukou a propagací klasické homeopatie, ale působí také jako nezisková a nezávislá homeopatická profesní orgnizace. Vytváří profesní zázemí a vysoké profesionální standardy homeopatické léčby pro již praktikující homeopaty v celé ČR po vzoru anglické Society of Homeopaths. Vytvořili jsme model postgraduálního vzdělávání již praktikujících homeopatů za účasti předních lektorů ze zahraničí. Od roku 1999 pořádáme letní kongresy pro homepaty z ČR zaměřené na určité téma (1999-léčba rakoviny, 2000-alergie a poruchy imunity u dětí, 2001-zdravotní problémy žen a jejich řešení, 2002-metoda Tinuse Smitse). Na tyto akce zveme i zástupce alopatické medicíny nebo jiných alternativních systémů léčby s cílem hledat společné postupy. Z důvodu velké časové náročnosti a pro zajištění stávající vysoké úrovně vzdělávání budoucích homeopatů byla v roce 2000 založena Homeopatická fakulta s klinikou s. r. o. a o rok později Česká škola klasické homeopatie. Homeopatická fakulta s klinikou s. r. o. není v současné době uznána ECCH a tedy i ČKKH.

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena