Enter your keyword

Letní škola 2013

Letošní homeopatická škola, která se už tradičně konala v Boskovicích, se zabývala léčbou závažných onemocnění, jakými jsou psychické poruchy, které se projevují různými způsoby a mají mnoho podob a forem. Mezi nejmírnější řadíme například různé strachy, úzkosti, změny nálad, melancholii, plačtivost, smutek ze zklamané lásky nebo ztráty blízké osoby, agresivní chování, poruchy pozornosti a chování u dětí, záchvaty vzteku a zlosti nebo pláče až po různé formy deprese, maniodepresivita, schizofrenii, úzkostné stavy a demenci. Příčiny těchto stavů jsou velmi různé. Důležitou roli zde mají dědičné sklony a rodinná zátěž, dále pak prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, jaké má rodinné zázemí, pracovní pohodu nebo nepohodu a způsob, jakým řeší svoje problémy. Pokud tyto reakce odpovídají situaci a odezní, když situace pomine, nejedná se o poruchu. O poruchu se začne jednat až v momentě, kdy jeho reakce neodpovídá dané situaci.

Tématikou léčby závažných onemocnění jakými jsou Autismus, Aspergerův syndrom a deprese, se ve svých přednáškách zabýval známý homeopat a praktik Mgr. Pavel  Opelka, autor Opelkovy metody postklasické homeopatie. Velmi přesně zde popsal jednotlivé psychické stavy a navrhl a vytvořil linie homeopatických léků, které vycházejí z jeho nauky o homeopatických vrstvách a časoprostorové mapy, a kterými lze tyto poruchy léčit. Tyto homeopatické léky dokážou uvolnit a zharmonizovat celý systém a na rozdíl od antidepresiv jsou schopny odstranit přímo příčinu těchto onemocnění.

Podobné téma své přednášky si zvolila psychiatrička a homeopata MUDr. Hana  Dynková. Ve svém přednáškovém bloku se zabývala psychickými poruchami, jako jsou schizofrenie, deprese, maniodepresivita, úzkostné stavy, alkoholismus poruchy osobnosti a demence. Podrobně a systematicky uvedla symptomy jednotlivých onemocnění a popsala jejich fyzické a psychické projevy. Vše doplnila velmi zajímavými příběhy ze své lékařské praxe.

Součástí celého odpřednášeného cyklu byla i přednáška známého boskovického léčitele a diagnostika pana Lubomíra Trundy , který je žákem p. Kožíška. Podělil se s námi o své zkušenosti ze své léčitelské praxe. Učil nás, jak vnímat energetické dráhy v organismu a jak s nimi pracovat. V závěru promluvil také o síle myšlenky a o jejím působení v našem životě.

Zuzana Götthansová

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena