Enter your keyword

Letní škola 2007

Přednášející : MUDr. Vlaďka Řípová, Mgr. Pavel Opelka, PhDr. Dana Spěváková, Věrka Lukášková

Jako každý rok, tak i letos, jsme se všichni homeopaté a příznivci homeopatie sešli na letní škole. V tomto roce se naše pracovní setkání uskutečnilo v Boskovicích. Město leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou a pro své nádherné okolí je centrem kultury a odpočinku.

Je obklopeno krásnými lesy. Dominantou celého kraje je hrad, který se vypíná nad údolím říčky Bělá a zámek , který leží nedaleko pod boskovickým hradem. Krásné prostředí a setkání s přáteli se podíleli na vytvoření velmi přátelské a vstřícné atmosféry , která provázela celou letni školu.

Program letošní školy byl velmi bohatý. Skládal se z cyklů přednášek , které byly zahájeny ve středu odpoledne a skončily v neděli dopoledne. Ve středu a ve čtvrtek dopoledne jsme vyslechli přednášku MUDr. Vlaďky Řípové. Tématem byly méně často používané rostlinné léky. Předala nám zkušenosti ze své homeopatické praxe a obeznámila se svým způsobem práce a odebíráním případů. Po všechna další dopoledne byl dán prostor Mgr. Pavlu Opelkovi. Ve svých přednáškách se věnoval holistickému realismu, časoprostorové mapě, periodické tabulce prvků a homeopatické psychologii. Závěrečná přednáška byla věnována aplikaci holistického realismu při odebírání případu. Patří mu náš velký dík, jelikož všechny tyto poznatky patří k plodům jeho dlouholetého výzkumu v oblasti postklasické homeopatie a jsou naprosto jedinečné. Pro všechny zúčastněné byly společně strávené chvíle velkým přínosem. Krásná a procítěná přednáška PhDr. Dany Spěvákové na téma psychologické aspekty homeopatické léčby patřila k světlým okamžikům celé letní školy. Způsobem jí vlastním nás dokázala všechny zaujmout a vnést do celé problematiky nové poznání. Věrka Lukášková přednášela na téma rodinný systém v homeopatii. Zabývala se zde rozborem rodinných vztahů, repertorizací a výběrem homeopatických léků. Nastínila nám zde systém, který používá ve své homeopatické praxi a přiblížila svůj pohled na postavení dítěte v rodině z hlediska homeopatie.

Celá letní škola však nepatřila jen práci a studiu. Dlouhé letní večery byly věnovány posezením s přáteli. Celou školou se nesl duch holistického realismu.

Všichni účastníci školy (včetně těch nejmenších) se společně shodli na tom, že letošní společně prožitý čas byl pro všechny zdrojem sil do další práce. Komunikace zde probíhala na všech úrovních.

Seznam doporučené literatury k tématu : Psychologické aspekty homeopatické léčby (PhDr. Dana Spěváková)

Thomas Moore: Kniha o duši, Portál 1997
Marie-Louise von Franz: Psychologický výklad pohádek, Portál 1998
Anne Maguirová: Stíny duše, Portál 1999
David Fontana: Cesty ducha v moderním světě, Portál 1999
Karel Nešpor: Léčivá moc smíchu, Vyšehrad 2007
Jay Haley: Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona, M.D., Triton 2003
Viktor Frankl: Vůle ke smyslu, Cesta 2006
Elisabeth Lukasová: I tvoje utrpení má smysl, Cesta 2006
(Pozn.: U knih z nakl. Cesta musíte bohužel počítat s nepečlivou redakční úpravou a značným množstvím jazykových a pravopisných chyb.) Jan Skácel: Básně I, Blok 1995 Jan Skácel: Básně II, Blok 1996

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena