Enter your keyword

Letní škola 2011

Letos jsme se na letní homeopatické škole sešli již popáté v Boskovicích. Letošní letní škola byla tématicky zaměřena na traumatické a posttraumatické stavy. O své terapeutické zkušenosti z této oblasti se s námi podělili: Mgr. Pavel Opelka, Yanai Levor a Radim Ress. Každý z přednášejících zde nastínil svůj osobitý přístup k řešení daného tématu.

Přednáška Mgr. Pavla Opelky nás všechny velmi zaujala. Pavel Opelka je autor Opelkovy metody postklasické homeopatie, nauky o homeopatických vrstvách a časoprostorové mapy. Díky své dlouholeté praxi a zkušenosti zde velmi výstižně a naprosto brilantně popsal traumatické stavy a jejich jednotlivé fáze, kterými jedinec prochází z pohledu časoprostorové mapy. Vytvořil linie posloupnosti homeopatických léků, které pokrývají obraz traumatu jak na mentální, tak na fyzické úrovni a vychází z nauky o homeopatických vrstvách. Jednalo se o linie následků traumat jako takových, slovních traumat (Řekli mi…) , sexuálních traumat a traumat z fyzické úrovně (rozbití fyzického systému, např. po autonehodě, pádu apod.). Přednášku o traumatu v závěru Mgr.Pavel Opelka „odlehčil“ přednáškou na téma „Finanční inteligence“ (patologickému, stresujícímu vztahu člověka k penězům a majetku), čímž otevřel novou kapitolu o inteligenci člověka a jednotlivých mozkových centrech, která bude náplní příští Letní školy 2012. Obě přednášky měly u posluchačů velký úspěch.

Izraelský homeopat Yanai Levor se věnoval práci s post-traumatickým syndromem a uvedl zde celou řadu lidských příběhů z válečného prostředí , které poukazují na dlouhodobé účinky traumatu. Velice jasně a s vynikajícím postřehem zde prezentoval kazuistiky z válečného prostředí jejímiž aktéry byli jak vojáci tak civilisté.Provedl nás všechny postupně všemi případy, počínaje jejich odebráním, jejich vedením a předepsáním léků a dokázal nás všechny beze zbytku vynikajícím způsobem zapojit do řešení všech kazuistik. Převážná většina předepsání nás ve svých důsledcích vedla k drogovým lékům jako jsou Anhalonium, Opium,Nux moschata, Alkoholismus, Coca a Stramonium., Jeho přednášky byly prokládané videozáznamy , které nám velmi přiblížily prostředí a polní podmínky, ve kterých musí homeopaté z Izraele pracovat, takže člověk měl během krátké doby pocit,že je součástí celého dění.K odlehčení celé atmosféry prokládal Yanai své přednášky cvičeními z jógy, takže nám všem provětral jak hlavu tak i tělo. Celým cyklem přednášek nás překladem provázela paní Karin Heřmanská, za což jí patří naše poděkování.

Velmi zajímavá byla přednáška a praktická ukázka konstelace traumatu. Radim Ress je psychoterapeut, který se zabývá konstelacemi traumatu. Konstelace traumatu, které se na rozdíl od rodinných konstelací zaměřují na traumata v rodinném systému, přinášejí na povrch odštěpené části traumatizovaných pocitů, které jsou uloženy v nevědomí, odkud působí jako blokáda, která se promítá do všech oblastí lidského života. Tuto blokádu nelze obejít,je nutné se s ní přímo konfrontovat, což je zpravidla velmi nepříjemné. Pocity bezradnosti, tíhy, ochromení nebo vzteku, které jsou vytěsněny, se musí dostat na povrch, aby došlo následně k jejich uvolnění. Přitom je dobré si uvědomit, že kostelace tyto jevy nevytvářejí, nýbrž pouze jako určitý katalyzátor vynášejí na povrch to, co je již v člověku uloženo. Pro úspěšnou práci s konstelacemi je vhodné shromáždit co nejvíce informací o rodině a jejich členech a to až několik generací zpátky.

Zuzana Götthansová

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena