Enter your keyword

KURZY HOMEOPATIE

Požadavky, které má Česká komora klasické homeopatie podle výukového programu ECCH na rozsah a charakter homeopatického vzdělání splňují tyto školy, které působily a působí na území ČR:

Česká škola klasické homeopatie – ředitelem této školy je Mgr. Pavel Opelka, RHom., který je zakladatelem Opelkovy metody postklasické homeopatie, jejíž specifikem je nauka o homeopatických vrstvách  a časoprostorová mapa.
Kontakt na českou školu klasické homeopatie: http://www.ceskahomeopatie.cz/

Podle rozhodnutí výboru České komory klasické homeopatie Komora zapíše úspěšné absolventy těchto škol, kteří splní další požadavky dané Stanovami ČKKH do rejstříku registrovaných homeopatů. Tyto školy dle předložených dokumentů splňují výukový program ECCH na základě odborných a etických standardů, podle kterých homeopatické školy vyučují. Absolventi jiných homeopatických škol, působících na území ČR, musí v případě zájmu o registraci v České komoře klasické homeopatie absolvovat postgraduální studium na některé z výše uvedených homeopatických škol.

kurzy homeopatie

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena