Enter your keyword

Letní škola 2018

V roce 2018 uspořádala Česká komora klasické homeopatie letní školu v termínu 30.6. – 4.7.2018. Místem konání byl již tradičně Zámecký skleník v Boskovicích.

Hlavním přednášejícím byl Mgr. Pavel Opelka, ředitel České školy klasické homeopatie, který nás během celé letní školy seznamoval s tématy Porucha funkčnosti plic, srdce, ledvin a žaludku. Přednášky Pavla Opleky vychází z jeho průlomu v oblasti homeopatie. Konkrétně z Opelkovy metody postklasické homeopatie, jejíž součástí je nauka o homeopatických vrstvách a časoprostorové mapě. Na zálkadě těchto principů vytvořil linie homeopatických léků odpřednášených orgánových poruch, se kterými nás postupně seznámil, včetně obrazu hlavního homeopatického léku dané linie. Dalším přednášejícím byl Mgr. Petr Kouba, Ph.D., filosof z Filosofického ústavu Akademie věd, který si tento rok zvolil téma O dobrovolném otroctví a nedobrovolné svobodě a Od negativní teologie k negativní fenomenologii. Posledním přednášejícím byl MUDr. Milan Hrabánek, terapeut Transpersonální psychologie a psychiatrie, který nás seznámil s tématem Transpersonální psychologie a Holotropní dýchání.

Součástí letní školy byla také již tradičně konaná Valná hromada pro členy České komory klasické homeopatie, která se konala v neděli v 11:00. Nechyběla ovšem ani společenská akce, která pro tentokrát proběhla přímo v prostorách Zámeckého skleníku.

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena