Enter your keyword

Letní škola 2015

V termínu 1. až 5. července 2015 proběhla v prostorách Zámeckého skleníku v městečku Boskovice tradiční letní škola. Tuto akci pořádá každoročně Česká komora klasické homeopatie především pro své členy a studenty České školy klasické homeopatie. Hlavním cílem letní školy je prohloubení znalostí v oblasti homeopatie, ale pro mnohé z nás je to příležitost k odpočinku, setkání se s lidmi podobného naladění a probrání aktuálních témat na poli homeopatie, ale i třeba zaseknutých případů.

Hlavního přednášejícího není třeba dlouze představovat. Každoročně se této úlohy ujímá Mgr. Pavel Opelka, ředitel České školy klasické homeopatie, autor Opelkovy medoty postklasické homeopaite, dlouholetý praktik, zkušený homeopat a učitel. Jeho letošním tématem byly poruchy metabolických procesů v mozku. Konkrétně nás seznámil s obrazy stavů souvisejících s poruchami metabolismu neurotransmiteru dopaminu, acetylcholinu, adrenalinu, endorfinů a s opiovým stavem. Nechyběly ani linie homeopatických léků těchto poruch vycházející z jeho nauky o homeopatických vrstvách a časoprostorové mapy a obraz vybraného zástupce z těchto linií, který nám dokreslil dané téma.

Po zajímavých přednáškách z minulého roku přijal pozvání opět přednášet také Mgr. Petr Kouba, PhD., filosof a učitel filosofické fakulty Karlovy s tématem Obrazy traumatu v západním myšlení. Na různých dílech jsme si představily traumata napříč dějinami a různé podoby vyrovnávání se s traumatem. Mezi přednesenými myšlenkami bylo to, že člověk má tendence k opakování traumatu a je třeba mu předcházet, nebo také to, že kdyby nebyla základní zranitelnost lidské psychiky, nemohl by být člověk traumatizován.

Posledním přednášejícím, který přijal pozvání, byl Václav Hrabák, hlavní lektor postgraduální školy Universum Homeopathicum. Tématem jeho přednášky byl komplexní popis psychologického obrazu homeopatického léku. Představil nám jeho pohled na zpracovávání případu, kdy byl položen důraz na analýzu případů a ukázku homeopatických léků založil na rozboru filmových postav. Během repertorizace se ovšem objevily rozdíly mezi Českou školou klasické homeopatie a homeopatií jiných škol.

Již tradičně se stala součástí letní školy také valná hromada České komory klasické homeopatie, kde se kromě aktuálních témat probrala také činnost, hospodaření a změna stanov a sídla ČKKH, ale i zpráva z květnového zasedání ECCH v Dublinu. Poslední večer se pak příznivci nevázané zábavy mohli vyřádit na prknech místního Klubu Jízdárna, kde se konala již podruhé společenská akce zakončující vzdělávací a současně také odpočinkovou akci České komory klasické homeopatie.

Markéta Londinová Žaludová

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena