Enter your keyword

Letní škola 2009

Už třetím rokem jsme se všichni znovu sešli v Boskovicích. Je to krásné místo a ti, co zde byli již v minulých letech, mohou potvrdit, že zdejší příjemné prostředí krásná krajina a historicky zajímavá lokalita stojí za to. Letošní program LŠ se skládal ze série přednášek a workshopů. Přednáškový cyklus zahájil ve středu odpoledne Mgr. Pavel Opelka svojí přednáškou „Rostliny v homeopatii“. Jednalo se o soubor přednášek s již zmíněnou tématikou, v jejichž průběhu nás seznámil s obrazy některých rostlinných homeopatických léků. Za jeho jedinečné postřehy a poznatky mu všichni moc děkujeme.

V průběhu celého cyklu jsme vyslechli další zajímavá témata: „Homeopatie dnes a zítra“. MUDr. Luděk Smékal se zde pokusil nastínit situaci a různá specifika, se kterými se dnes potýká homeopatie v České republice a Evropě.

Další velmi poučnou přednášku „Hormonální kacířství“ přednesla Magda Vašicová. Toto téma bylo zajímavé a podané velmi nekonvenční formou a všechny nás obohatilo o nové poznatky.

Mezi další témata patřili „Homeopatické vnímání“PhDr. Dana Spěváková a „Repertorium: pomoc či past“PhDr. Dana Spěváková, Roman Lariš, MUDr. Luděk Smékal. Jednalo se zde o sledování linií některých sloučenin halogenů v časoprostorové mapě, hledání souvislostí, ozřejmování meze možností repertoria. Na závěr proběhla práce v malých skupinkách s repertoriem Murphy, která byla ukončena diskusí.

V odpoledních hodinách v sobotu proběhly workshopy na téma : „Homeopatie a náboženství“ – Ing. Zuzana Götthansová. V prvé řadě se zde řešilo téma homeopatika a církev, jelikož v jejich řadách je řada odpůrců vystupujících proti homeopatii prostřednictvím sdělovacích prostředků. Probíraly se nejčastější dotazy z řad věřících a jejich argumenty proti homeopatii a posluchači byli seznámeni s nejnovějšími vědeckými výzkumy potvrzujícími účinnost homeopatie a její slučitelnost s křesťanskými principy. Na závěr byli všichni informováni o setkání zástupců ČKKH s představiteli církve.

„Homeopatie konfrontovaná vědou a pseudovědou“PhDr. Dana Spěváková, Roman Lariš . Zde se jednalo o polemiku s článkem „Logické rozpory v homeopatii“, zaslaným na adresu ČKKH. „Homeopatická ordinace – problémy s praktikováním homeopatie“MUDr. Luděk Smékal.

Ve volném čase měli všichni možnost navštívit kulturní akce, které byly hezkým a velmi příjemným zpestřením celého pobytu.

Paní Dr. Janíková měla nadšené a spokojené posluchače při procházce boskovickým židovským městem a její podání bylo velmi barvité. Seznamovala nás s kouzly a záhadami židovské kultury. Další navštívili zdejší zámek a hrad a nebo ve večerních hodinách navštívili kino. Vyvrcholením pobytu byla návštěva Westernového parku zakončená bujným tancem a zpěvem.

Celý přednáškový běh skončil v neděli v odpoledních hodinách.

Zuzana Götthansová

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena