Enter your keyword

Letní škola 2016

V Boskovicích jsme si letošní rok mohli oslavit malé jubileum, jelikož se do tohoto krásného městečka sjeli homeopaté z Čech a Moravy již podesáté. Upřímně se trochu divím, že nás ještě na wikipedii neuvádí v seznamu pravidelných akcí – asi tam bude třeba provést malou editaci. Ale pravdou je, že se vzrůstajícím zájmem o letní školu nastává obava, jak dlouho se do skleníku, kde se přednášky pořádají, ještě vlezem. Letošní rok jsme dosáhli rekordní účasti a překročili pomyslnou hranici 100 posluchačů.

Hlavním přednášejícím byl i pro tento rok Mgr. Pavel Opelka. Věřím, že jej nemusím dlouze představovat. Pavel Opelka je ředitelem České školy klasické homeopatie, dlouholetým praktikem, zkušeným učitelem a dle mého názoru také největším homeopatem u nás. Jako letošní téma si vybral Poruchu mužského a ženského principu. Na jednotlivých přednáškách jsme probrali Poruchu ženského principu, Poruchu estrogenu, Poruchu mužského principu, Poruchu testosteronu a Hormonální přechody. Ve svých přednáškách vychází z Opelkovy metody postklasické homeopatie, nauky o homeopatických vrstvách a časoprostorové mapy. Odpřednášená témata byla velice přínosná jak pro homeopatickou praxi, tak pro každého z nás. Jak padlo na přednášce: „Hormonální sféra funguje výborně, jen pokud je vyvážená, ale dá se vyvážit pouze individuálně, jelikož poměr jin a jang (dostředivý a odstředivý) je u každého jiný a časem se mění.“

Na tyto přednášky tematicky navázal také další přednášející Mgr. Petr Kouba, Ph.D., filosof a učitel Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Na letní škole jsme se s ním měli možnost setkat už potřetí a jeho přednáška byla stejně zajímavá jako v minulých letech. Jeho tématem bylo Muž a žena z pohledu filosofie a přednáška se týkala feminismu. Ve své přednášce se zabýval pohledem na ženu a vývojem práv žen ve společnosti a rovnoprávnosti žen a mužů. Procházením svých poznámek z této přednášky mně nejvíce zaujala tato: „jde o to, vyzdvihnou roli matky, která pečuje o své okolí bez toho, aniž bychom ji srazily a uvěznily v této formě“.

Poslední přednášející byla Mgr. Dita Válová, Ph.D., filosofka a učitelka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své přednášce o Judaismu navázala na výklad paní Janíkové o Boskovickém židovském městečku, který mohli zájemci vyslechnout spolu s prohlídkou židovského města. Myslím si, že ti, co absolvovali oba výklady, toho určitě nelitovali. Aspoň já jsem si své znalosti z oblasti tohoto náboženství příjemným způsobem rozšířila.

Boskovice toho ale pro účastníky letní školy přinesly mnohem více. Věřím, že většina lidí, stejně jako já, se na tuto akci těší nejen z důvodu zvýšení naší kvalifikace a rozšíření si vědomostí, ale také setkání přátel stejně naladěných. Ráda bych napsala také odpočinku, ale sedět od rána do večera na přednáškách je trochu vyčerpávající. Naštěstí se do programu doslalo půl dne volna, které určitě každý využil nejlepším možným způsobem. Nabízela se procházka městem, výšlap na hrad nebo výlet do okolí, pro někoho to byla zase posilovna a někdo si možná trochu víc zalenošil v posteli.  Možností bylo dost a na příští rok se plánuje volného času ještě více.

Nedílnou součástí byla také valná hromada České komory klasické homeopatie, kde se probrali aktuální záležitosti. Chybět nemohla ani večerní společenská akce v Klubu Jízdárna, tedy „křepčení na místní diskotéce“.

Myslím si, že si z Boskovic každý něco odvezl, i když mně auto nadobro vypovědělo službu ještě před vyjetím z města. Každopádně byla letní škola velice silným zážitkem a při ohlédnutí se během psaní tohoto článku jsem si uvědomila, jak z informací na ni získaných stále čerpám jak profesně, tak v soukromém životě.

Děkuji tímto všem organizátorům a přednášejícím a velmi se těším na příští rok.

MVDr. Markéta Londinová Žaludová

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena