Enter your keyword

Evropská centrální rada homeopatů – ECCH

Evropská centrální rada homeopatů (European Central Council of Homeopaths, ECCH) je nevýdělečná organizace zastupující zájmy homeopatů v Evropě. Jejím prioritním cílem je podpora a šíření klasické homeopatie, koordinuje činnost členských organizací včetně České komory klasické homeopatie a udržuje styky v homeopatii i mimo Evropu a ve věcech alternativní medicíny i s nehomeopatickými organizacemi. Je silným partnerem, který prosazuje homeopatii i na půdě Evropského parlamentu a může asistovat i při jednáních na národní úrovni. Vedle závazku odborné a etické úrovně tedy ECCH poskytuje svým dceřinným organizacím informační servis, zázemí a možnost kontaktů. Členství národních organizací v ECCH je podmíněno stanovením podmínek profesní způsobilosti pro vstup a především existencí a dodržováním relevantního etického kodexu v jednotlivých členských organizacích. Nyní je postupně realizován plán na sjednocení homeopatických vzdělávacích standardů v členských zemích. ECCH tak garantuje odbornost i kvalitní péči, což vytváří dobré důvody pro členství v ní, a Česká komora klasické homeopatie jako aktivní člen ECCH usiluje o přenesení těchto snah dál do českého prostředí.

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena