Enter your keyword

Valná hromada

Pozvánka na Valnou hromadu ČESKÉ KOMORY KLASICKÉ HOMEOPATIE, z. s.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych vás Vás tímto pozvala na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie,z.s. IČO: 67027113, se sídlem Masarykova 506/37, Brno-město, 602 00 Brno, která se uskuteční

dne 3.7.2023 od 10.00 hodin

(v rámci dopoledního volného půl dne Letní homeopatické školy) v Boskovicích v přednáškovém sále Zámeckého skleníku.
Program Valné hromady:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady – předseda, zapisovatel a ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů, schválení programu Valné hromady)
 2. Zpráva o činnosti výboru ČKKH v roce 2022/2023 a plán činnosti na rok 2023/2024
 3. Zpráva o hospodaření ČKKH v roce 2022
 4. Rozpočet na rok 2023/2024
 5. Volná diskuse
 6. Závěr

Zápis členů do listiny přítomných bude probíhat od 9:30 hod., v místě konání valné hromady.
Každý člen má právo účastnit se valné hromady.
Návrhy, protinávrhy, protesty nebo žádosti o vysvětlení je možné předat v písemné formě v místě konání Valné hromady.

 

Těšíme se na Vaši účast,

Jaroslava Chabrová, RHom

prezidentka ČKKH
V Mokřanech,  dne 2.6..2023

a výbor ČKKH

 

Pozvánka na náhradní Valnou hromadu ČESKÉ KOMORY KLASICKÉ HOMEOPATIE, z. s.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych vás Vás tímto pozvala na náhradní Valnou hromadu České komory klasické homeopatie,z.s. IČO: 67027113, se sídlem Masarykova 506/37, Brno-město, 602 00 Brno,

která se uskuteční dne 3.7.2023 od 11.00 hodin (v rámci dopoledního volného půl dne Letní homeopatické školy) v Boskovicích v přednáškovém sále Zámeckého skleníku.,

PRO PŘÍPAD, ŽE

Valná hromada České komory klasické homeopatie,z.s. IČO: 67027113, se sídlem Masarykova 506/37, Brno-město, 602 00 Brno, svolaná na 3.7.2023 od 10.00 hodin, v Boskovicích v přednáškovém sále zámeckého skleníku., nebude podle čl. VIII. odst. 5 stanov Komory usnášeníschopná.

 

Program Náhradní valné hromady:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady – předseda, zapisovatel a ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů, schválení programu Valné hromady).
 2. Zpráva o činnosti výboru ČKKH v roce 2022/2023 a plán činnosti na rok 2023/2024
 3. Zpráva o hospodaření ČKKH v roce 2022
 4. Rozpočet na rok 2023/2024
 5. Volná diskuse
 6. Závěr

Zápis členů do listiny přítomných bude probíhat od 10:30 hod. v místě konání valné hromady.
Každý člen má právo účastnit se valné hromady.
Návrhy, protinávrhy, protesty nebo žádosti o vysvětlení je možné předat v písemné formě v místě konání Valné hromady.

 

Těšíme se na Vaši účast,

Jaroslava Chabrová, RHom

prezidentka ČKKH
V Mokřanech,  dne 2.6..2023

a výbor ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych vás Vás tímto pozvala na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie, která se uskuteční v rámci Letní homeopatické školy, v Boskovicích v sále Zámeckého skleníku v Boskovicích, dne 3.7.2022 od 10.00 hodin (v rámci dopoledního volného půl dne).
Rádi na Valné hromadě přivítáme i ty z vás, kteří se nebudete účastnit Letní školy.

Program Valné hromady ČKKH:

 1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba skrutátora, schválení programu Valné hromady

 2. Zpráva o činnosti výboru ČKKH v roce 2021 a plán na rok 2022

 3. Zpráva o hospodaření ČKKH

 4. Volná diskuse

Těšíme se na Vaši účast.

Za výbor ČKKH

Jaroslava Chabrová, RHom prezidentka ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zvu Vás na mimořádnou Valnou hromadu České komory klasické homeopatie. Podrobné informace najdete v členské sekci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zvu Vás na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie, která se uskuteční v rámci Letní homeopatické školy v Boskovicích v sále Zámeckého skleníku v pondělí dne 5. 7. 2021 v 9 hodin (v rámci dopoledního volného půldne).

Program Valné hromady ČKKH
– Zpráva o činnosti ČKKH
– Zpráva o hospodaření ČKKH
– Volba prezidenta, viceprezidenta, výboru a revizní komise Komory, ustanovení a odsouhlasení osoby pověřené provedením změny v zápise osob ve spolkovém rejstříku
– Volná diskuse

S pozdravem Roman Lariš, prezident ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zvu Vás na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie, která se uskuteční v rámci Letní homeopatické školy v Boskovicích v sále Zámeckého skleníku v pondělí dne 6. 7. 2020 v 10 hodin (v rámci dopoledního volného půldne).

Program Valné hromady ČKKH

– Zpráva o činnosti ČKKH
– Zpráva o hospodaření ČKKH
– Volba prezidenta, viceprezidenta a výboru Komory
– Volná diskuse

S pozdravem Roman Lariš, prezident ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zvu Vás na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie, která se uskuteční v rámci Letní homeopatické školy v Boskovicích v sále Zámeckého skleníku v neděli dne 30.6.2019 v 11 hodin (v rámci dopoledního volného půldne).

Program Valné hromady ČKKH:

– Zpráva o činnosti ČKKH

– Zpráva o hospodaření ČKKH

– Volná diskuse

S pozdravem Roman Lariš, prezident ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zvu Vás na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie, která se uskuteční v rámci Letní homeopatické školy v Boskovicích v sále Zámeckého skleníku v neděli dne 1.7.2018 v 11 hodin (v rámci dopoledního volného půldne).

Program Valné hromady ČKKH:

– Zpráva o činnosti ČKKH

– Zpráva o hospodaření ČKKH

– Volná diskuse

S pozdravem Roman Lariš, prezident ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zvu Vás na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie, která se uskuteční v rámci Letní homeopatické školy v Boskovicích v sále Zámeckého skleníku v neděli dne 2.7.2017 v 11 hodin ( v rámci dopoledního volného půldne).

Program Valné hromady ČKKH
– Zpráva o činnosti ČKKH
– Zpráva o hospodaření ČKKH
– Volná diskuse

S pozdravem Roman Lariš, prezident ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zvu Vás na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie, která se uskuteční v rámci Letní homeopatické školy v Boskovicích v sále Zámeckého skleníku v sobotu dne 2.7.2015 v polední pauze mezi přednáškami od 13-15 hodin.

Program Valné hromady ČKKH:
– Zpráva o činnosti ČKKH
– Zpráva o hospodaření ČKKH
– Zpráva z červnového zasedání ECCH na Maltě
– Volná diskuse

S pozdravem Roman Lariš, prezident ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat za výbor ČKKH na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie, která se uskuteční v rámci Letní homeopatické školy v Boskovicích v sále Zámeckého skleníku v pátek dne 3.7.2015 v polední pauze mezi přednáškami od 13-15 hodin.

Program Valné hromady ČKKH
– Zpráva o činnosti ČKKH
– Zpráva o hospodaření ČKKH
– Zpráva z květnového zasedání ECCH v Dublinu
– Zpráva o změně stanov a sídla Komory ( pokračování z březnové Mimořádné valné hromady, poinformuje Zuzka Götthansová)
– Volná diskuse

S pozdravem Roman Lariš, prezident ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zdravím. Dovoluji si Vás pozvat na mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu dne 21. března 2015 od 13 hodin (v rámci polední přestávky výuky České školy klasické homeopatie) v učilišti SOU spojů, ul. Čichnova 23, Brno – Komín, za účelem změny sídla a stanov Komory.

Na programu Valné hromady jsou k projednání tyto body:
a) sepsání listiny přítomných
b) schválení změny stanov
c) schválení změny sídla spolku
d) určení osoby oprávněné podat návrh na zápis do spolkového rejstříku

S pozdravem Roman Lariš, prezident ČKKH

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat za výbor ČKKH na Valnou hromadu České komory klasické homeopatie, která se uskuteční již tradičně během Letní homeopatické školy v Boskovicích v sále Zámeckého skleníku ve čtvrtek dne 3. 7. 2014 od 13-15 hodin (v polední pauze mezi přednáškami).

Program Valné hromady ČKKH
– Zpráva o činnosti ČKKH
– Zpráva o hospodaření ČKKH
– Zpráva z květnového zasedání ECCH v Londýně
– Projekt CEN (téma minulé Valné hromady)
– Výroba homeopatických léků v ČR (téma minulé Valné hromady)
– Volná diskuse

S pozdravem,
za výbor České komory klasické homeopatie Roman Lariš, prezident ČKKH

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena