Enter your keyword

Medicínské minimum

Česká komora klasické homeopatie zahajuje od května 2023 e-learningový kurz Medicínského minima.
Tento kurz splňuje požadavky ČKKH na Registrovaného homeopata v souladu s ECCH.
Kurz není akreditován MZ ČR.
Přihlašujte se, prosím,elektronickou přihláškou:

Medicínske minimum – elektronická přihláška
Medicinske minimum – osnovy.doc

INFORMACE KE STUDIU:
V celém kurzu najdete odborné informace o anatomii, fyziologii a nejčastějších patologiích, psychosomatice a její návaznosti na homeopatickou léčbu.
Obsah studia je tematicky rozdělen do 15-ti ucelených dílů, zpracovaných podobně jako skripta ve škole. Text je  doplněn a rozšířen o video přednášky MUDr. Elie Spirit RHom, která celou koncepci MedMin vytvořila, dále o obrazovou dokumentaci k probíranému tématu, či odkazy na užitečná videa.
Cena každého jednotlivého dílu je 1700 Kč.
Platbu uhraďte na účet ČKKH  27-7181130227 / 0100
Platbu ze zahraničí lze domluvit na Ing. Šárka Křibská 736672193
do zprávy pro příjemce uveďte MMD1 + příjmení
Bez identifikace nemusí být platba zaevidována a může být vrácena zpět odesílateli.
Každý díl je ukončen testem pro prověření vámi načerpaných znalostí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout 80% správně zodpovězených otázek.
Test lze opakovat celkem 2x.
Na studium každého dílu je vyhrazena minimální doba 2 měsíců.
Ukončení celého studia MedMin (15 dílů) je tak možné realizovat nejdříve do 2,5 let od jeho započetí.
Maximální doba studia je 5 let, nebo dle individuální dohody s vedením komory.
Úspěšným absolvováním MedMin splníte požadavky ECCH (European Central Council of Homeopaths e.V.) na minimální medicínské vzdělání Registrovaného homeopata a můžete požádat o registraci a členství v České Komoře Klasické Homeopatie.
Členství v ČKKH vás poté opravňuje používat titul registrovaného homeopata „RHom“.
Přejeme vám zajímavé a úspěšné studium Medicínského Minima pořádaného  Českou komorou klasické homeopatie.
Výbor ČKKH
Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena