Enter your keyword

Letní škola 2014

Jak se již stalo během posledních několika let tradicí, tak se také letošní letní homeopatická škola konala v příjemném prostředí zámeckého skleníku města Boskovic. Po roce jsme se tedy opět mohli v hojném počtu sejít v termínu 2. až 6. července a odstartovat tak začátek prázdnin v duchu homeopatie.

Prvním přednášejícím byl Mgr. Petr Kouba, PhD., filosof a učitel Filosofické fakulty University Karlovy. Jeho tématem bylo Řecké myšlení a řecká medicína. Během dvou bloků, které mu byly vyčleněny, nás postupně seznámil s vývojem řeckého myšlení na základě myšlení básníka Hésioda a filosofů Hérakleita, Empedokla, Platóna a Aristotela. Při tomto výkladu jsme se dostali také k filosofické podmínce fungování homeopatie, ale i k tomu, jak se vysoké potence dotýkají naší duše a jak tím homeopaté zasahují do našich osudů. Téma osudu bylo dále rozvinuto na příkladech třech řeckých tragédií – Spoutaný Prométheus od Aischyla, Antigona od Sofokla a Trójanky od Eurípida. Dozvěděli jsme se, že nemůžeme změnit sami svůj osud, ale potřebujeme k tomu vždy druhou osobu. Nakonec jsme rozebráním Hippokratovské tradice došli k tomu, že se homeopatie rozpoznává v Hippokratově přísaze mnohem více než dnešní medicína.

Dalším přednášejícím byl Mgr. Pavel Opelka, ředitel České školy klasické homeopatie, autor Opelkovy metody postklasické homeopaite, dlouholetý praktik, zkušený homeopat a učitel, který již tradičně představuje hlavního lektora homeopatických letních škol pořádaných Českou komorou klasické homeopatie. Se svým tématem Metabolické poruchy výživy navázal na zimní homeopatickou školu. Představili jsme si obraz a linii poruchy metabolických procesů. Dále jsme prošli poruchu metabolismu mléka. Tato linie volně přechází k tématu poruchy metabolismu vápníků a minerálů a růstové poruchy, které byly odpřednášeny na již zmiňované zimní homeopatické škole a zájemci, kteří se této školy nemohli zúčastnit, měli možnost si tyto přednášky na místě zakoupit. Nakonec jsme se seznámili s obrazem a linií poruchy metabolismu kovů a potravinové alergie. Linie přednášených homeopatických léků vychází z Opelkovy nauky o homeopatických vrstvách a jeho představení časoprostorové mapy.

Posledním přednášejícím byla MUDr. Vladimíra Řípová, homeopatka a lektorka kurzů Medicínského minima. Tématem jejího bloku bylo Omezení lidského těla. Prvním omezením bylo srdce, které udržuje stále stejný tlak bez ohledu na zbytek těla, které reaguje na přicházející podněty změnou tlaku v krevním řečišti. Srdce tedy není v souladu s tělem. Z homeopatických léků patřící do tohoto tématu byly odpřednášeny kávy (konkrétně Coffea cruda, Mletá černá káva a Italské espresso), Stramonium, lék z čočkové polévky, medúzy (Aurelia aurita a Chironex fleckeri) a Potos. Další patologickou reakcí našeho těla byl označen otok mozku po silném úderu do hlavy. Fyziologickou reakcí měkké tkáně na úder je bolest a následný otok, ale u mozku by to tak být nemělo. Tento stav byl zastoupen homeopatiky Arnica montana a hvězdicemi (Acanthaster a Asterias rubens).

Kromě přednášek byla na programu již tradiční Valná hromada České komory klasické homeopatie, kde se řešily záležitosti uplynulého roku a výhledy a práce do budoucna. Přestože byl program tento rok opět velice nabitý, tak věřím, že si zúčastnění našli chvilku také na shlédnutí alespoň části z toho, co nám město Boskovice nabízí. Kromě již tradičních zajímavých míst k vidění jako je Boskovický hrad, židovské památky, arboretum či Westernové městečko jsme mohli na vlastní kůži okusit nádech tajemna, který nám zprostředkoval kruh v obilí. Tento obrazec se objevil v poli u Boskovic před naším příjezdem a stal se tak atrakcí i zážitkem také pro přítomné homeopaty. Pro odreagování se a pobavení zúčastněných posluchačů byla na programu také společenská akce, která se konala v sobotu večer v Klubu Jízdárna. Tato akce sice začala dříve, než byl podnik otevřen, ale chvilka klidu, která doprovázela poslední přípravy na otevření, umožnila včasným příchozím ještě možnost si nerušeně popovídat, než jsme se vrhli na parket vytřepat všechny skryté problémy, které v nás mohli odpřednášené léky uvolnit.

Věřím, že pro všechny zúčastněné byla letošní letní homeopatická škola opravdovým zážitkem a již nyní se těším na další rok.

MVDr. Markéta Londinová Žaludová

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena