Enter your keyword

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Jaký je rozdíl mezi homeopatickou a alopatickou léčbou?

Homeopatie je holistická metoda, která se dívá na člověka jako na celek vyvíjející se v čase a prostoru, a zohledňuje jak veškeré fyzické problémy, tak také psychický stav pacienta. Při léčbě dochází postupně k odstraňování příčiny nemoci a ne jen jejich příznaků.

Příčiny nemoci mají většinou počátek v naší mysli (dlouhodobý stres, potlačený vztek, strach, pocity ublížení, ale i skutečné zraňování a týrání) a fyzické symptomy jsou pak jen projevem těchto stavů na našem těle.

Alopatická léčba se oproti tomu vyčlenila na jednotlivé systémy a vznikla tak celá řada odborníků zabývajících se jednotlivými příznaky nemoci na určitých částech lidského těla. Při objevení se jiného symptomu je pak pacient odkázán na další oddělení a hledání příčinného vztahu mezi jednotlivými problémy tím může zaniknout.

Můžete mi poradit homeopatický lék na chřipku, bolest v krku, průjem, … ?

Podávání homeopatik na daný problém či příznak je známkou alopatického přístupu a často také pramení z tlaku farmaceutických firem. V různých brožurách pak můžeme vyčíst celou řadu homeopatických preparátů doporučovaných na daný problém.

Při výběru homeopatických léků se ovšem nelze řídit jediným symptomem. K tomu, aby mohl být vybrán nejpřesnější lék a problém řešen, je nutné nashromáždit o pacientovi co nejvíce informací, jak o jeho dalších obtížích, tak jej také poznat i z psychické stránky. Před započetím léčby v klasické homeopatii je tedy nutné vést s pacientem homeopatický pohovor a ne pouhé paušalizování léků na jednotlivé symptomy.

Jaký je pohled klasické homeopatie na vakcinaci?

Zda nechat sebe, své dítě či zvíře paušálně očkovat v případě možnosti volby je na zvážení každého jedince, a každý si za své rozhodnutí musí nést zodpovědnost sám. Homeopatií je možno řešit nežádoucí účinky po očkování, případně provést vyčištění organismu po proběhlém očkování.

Jak probíhá homeopatické vyšetření a léčba?

Homeopatická léčba je založena na individuálním přístupu k pacientovi. Součástí toho je vstupní pohovor, během kterého se homeopat snaží získat o pacientovi co nejvíce informací jak o jeho fyzických problémech, tak také o jeho psychickém stavu. Tyto informace jsou následně zpracovány a slouží k výběru homeopatických léků.

Klasická homeopatie je založena na postupném odléčování pacienta v čase a prostoru, což znamená podávání homeopatik v čase nazpátek podle toho, jak se postupně on i daná patologie vyvíjela.

Na léčbu jakých onemocnění lze homeopatie využít?

Homeopatickou léčbu lze s úspěchem použít u léčby celé řady chronických onemocnění, ale svou velkou úlohu hraje také při léčbě psychických problémů, jako jsou strachy, deprese stres, extrémní zátěž a jiné.

Může homeopatie fungovat jako prevence před vznikem určitého onemocnění?

Při homeopatické léčbě pacienta dochází k postupnému odstraňování problému po časové ose zpět a celkovému zlepšování jak zdravotního, tak psychického stavu pacienta. Tím dochází k posílení organismu a možnost prevence před nemocemi hrozícími v budoucnu.

Příkladem může být známá linie atopickému ekzému u dětí následovaného astmatem. Přerušením a odstraněním bludu způsobující tyto problémy můžeme zastavit prohlubování a přecházení problému na další orgány.

Jsou nějaké kontraindikace při užívání homeopatických léků?

V literatuře se můžete dočíst, že účinky homeopatických léků jsou snižovány při jídle a pití současně s podáním léku. Nemělo by se tedy alespoň 20 minut před a po požití homeopatik nic jíst a pít. Dále jsou jako látky kontraindikující mentol nebo třeba i káva. Z našich zkušeností však toto potvrdit nemůžeme.

Užívání alopatických léků může a dost často i zkresluje reakce a projevy organismu, nicméně změny v užívání mohou být prováděny pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

Může homeopatická léčba ublížit nebo dojít k zhoršení stavu pacienta?

V homeopatii je známý pojem tzv. „homeopatické zhoršení“. K tomu může dojít při přesném zásahu bludu (problému), kdy se daný problém vyvalí ven přes fyzické tělo a může opravdu dojít pouze k přechodnému zhoršení fyzických problémů, které jsou zrovna řešeny. Za předpokladu respektování stavu (patologie) a energie pacienta však nedochází k dlouhodobému zhoršení zdravotního stavu.

Dále je třeba si uvědomit, že vlivem postupného odléčování tak, jak je praktikováno ze strany klasických homeopatů, si může pacient zpětně prožít znovu své potlačované, případně neprožité životní zkušenosti, které vedly ke vzniku chronické nemoci, což pro něj a jeho okolí může být nepříjemné.

Zhoršení v důsledku vysazení alopatických léků na základě homeopatické léčby u členů ČKKH není možné, jelikož jsou všichni vázáni etickým kodexem a změny v dávkování alopatických léků mohou být prováděny pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

Je homeopatická léčba pro každého?

Omezení, pro koho je nebo není homeopatická léčba vhodná, v podstatě nejsou. Homeopatika lze podávat od novorozenců až po seniory, pokud se nejedná o akutní ohrožení života. V tomto případě je nutná a zcela na místě alopatická léčba.

Homeopatie je také s úspěchem využívána při léčbě zvířat (praktikována především u psů, koček a koní), ale je možno ji použít i u rostlin.

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena