Enter your keyword

Letní škola 2008

Přednášející : Mgr.Pavel Opelka, MUDr. Kateřina Lucká, Věra Lukášková

Letošní letní školu jsme se rozhodli uspořádat pro velký zájem a příznivé ohlasy loňských účastníků opět v Boskovicích.

Program letní školy obsahoval cyklus na sebe navazujících přednášek, jejichž zahájení proběhlo ve středu v odpoledních hodinách. Pan MUDr. Luděk Smékal jako prezident ČKKH zde přivítal přednášející a všechny přítomné účastníky. Přednáškový cyklus trval až do nedělního dopoledne.

Je třeba se alespoň krátce zmínit o tématech v jejichž duchu probíhalo naše pracovní setkání.

Celý přednáškový cyklus zahájil pan Mgr. Pavel Opelka, který se věnoval Rostlinné říši. Podařilo se mu předat nám obraz jednotlivých částí rostlin a ukázat, jaký je jejich vliv na myšlenkové, emocionální a fyzické procesy u člověka. Jeho postřehy a poznatky, jakožto plody jeho dlouholeté práce, mají tu schopnost, že dokážou měnit myšlení člověka a jeho pohled na svět. Dávají nám nahlédnout do skrytých dějů v mysli člověka a tohoto světa z vyšší perspektivy a otevírají nás novému poznání. Ve svých úvahách nám dává možnost zahlédnout kousek pravdy a předat nám ji takovou, jakou ji vidí on sám.

Paní MUDr. Kateřina Lucká přednášela na téma: Rodiny léků v homeopatii. Věnovala se drogovým lékům. Seznámila nás se svými případy , jejich vedením až po výběr vhodného léku. a podělila se o své zkušenosti v této rozsáhlé oblasti.

Paní Věrka Lukášková zaujala svým tématem: Rodinné systémy v homeopatii. Zabývala se zde vztahy mezi matkou a dítětem (od početí k batoleti, průchodem časovou osou a návrhem léku). Řešila zde postavení dívky, ženy, ženy-matky,a ženy-babičky. Následně se zabývala péčí o klienta při vedení homeopatického případu. Ze své bohaté praxe představila všem zúčastněným svoje postřehy a zkušenosti, které jsou pro vedení případu velmi důležité. Patří jí za to náš velký dík.

Závěrečné slovo patřílo v neděli panu prezidentovi , který poděkoval všem přednášejícím, posluchačům a hostům.

Nádherné okolí Boskovic přímo vybízí k výletům po okolí a velké kulturní bohatství této oblasti přímo láká dozvědět se o historii tohoto kraje víc.

Program letní školy byl letos přímo nabitý, nicméně většina účastníků si zpestřila volné chvíle tím , že se seznamovala s okolím a historií zdejšího kraje. Velká většina z nás navštívila zdejší zámek a obeznámila se s jeho bohatou historií. Večerní volné chvíle patřily prohlídce židovského města a posezením s přáteli.

Židovská obec v Boskovicích byla jednou z největších na Moravě. Aby nebyla zapomenuta památka na působení a vliv židovské obce na dění v Boskovicích, byla zde zřízena expozice, kterou nás velice obětavě provázela paní PhDr. Janíková.

Celé naše letošní setkání probíhalo v radostném duchu a poznatky získané zde v klidné a přátelské atmosféře nám všem budou podnětem k dalším zamyšlením.

ČKKH tímto děkuje paní MUDr. Dohnálkové a všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě této akce.

Ⓒ 2022 Všechna práva vyhrazena